Varför är idrottsföreningar bra?  

Man räknar att varannan svensk är med i någon typ av idrottsförening och idrotten räknas som den största samt mest levande folkrörelsen i Sverige. Det är helt enkelt någonting som verkligen engagerar människor och för människor samman. Totalt finns det över 20 000 idrottsföreningar i Sverige och 71 specialistförbund. Föreningarna får ansöka om medlemskap i RF. Det sker alltså inte per automatik och innebär även att inte alla föreningar är medlemmar i RF.

Sportsman jogging in the autumn parkDet finns många fördelar för den som vill vara med i en idrottsföreningar, till exempel så bidrar idrott till en god hälsa, men även till sammanhållning, nya bekantskaper samt till kunskapen att både hantera vinster och förlust på ett värdigt sätt. Det är viktigt att man engagerar sina barn i idrott av många olika anledningar, till exempel så kommer det innebära att barnen får in idrotten på ett naturligt sätt i sitt liv och lär sig att man måste röra på sig för att må bra. Barn som börjar att idrotta tidigt och fortsätter med det genom uppväxten har mindre risk att drabbas av t.ex stroke än de som inte får in idrotten under tidig ålder.

Det finns många olika typer av idrottsföreningar och ofta finns det något som passar en som handen i handsken, det är viktigt att man tycker att idrotten är rolig för att man ska kunna bidra på ett bra sätt, det är viktigt att alla de som är medlemmar i en idrottsförening är det av fri vilja. Det är en förutsättning för att man ska få ut alla de positiva fördelar som faktiskt finns av att vara med i en idrottsförening. Om det inte finns någon närliggande idrottsförening inom den sport som man vill syssla med så kan man skapa en egen idrottsförening, det man bör börja med då är att kolla intresset för idrottsföreningen och ansöka om medlemskap i RF.

Det kan ta lite tid att komma igång med en idrottsförening men om du har ett tydligt mål med vad du vill uppkomma kan du gå in på svensk idrott för att läsa mer om hur du gör.