Låt Nabo ta hand om er BRF

Det är bra och hälsosamt att hålla på med idrott. Du bör också se till att din bostadsrättsförening mår bra och sköts på ett hälsosamt sätt. Så ökar din bostadsrätt i värde utan att du behöver göra någonting.

Professionell fastighetsservice

Idag har det blivit vanligt att överlåta förvaltningen av en bostadsrättsförening till ett professionellt företag, som Nabo. Då får ni en personlig förvaltare som hjälper styrelsen och ser till att den dagliga skötseln ombesörjs. Fördelen med att ha en extern person är att ni minimerar konflikter, samtidigt som ett stort företag som Nabo kan få bättre avtal. De vet vilka företag som de ska vända sig till. Ni får hög kvalitet på städningen. Soprummet är fräscht. Det ser snyggt ut på gården. Ni kan känna er trygga med att det löpande underhållet verkligen blir gjort. Med professionell fastighetsservice minskar ni också risken för ekonomiska och juridiska problem. Gå in på Nabo och låt dem ta hand om bostadsrättsföreningens fastighetsservice så kan ni fokusera på annat.

Fördelar med bostadsrätt

Bostadsrätt är verkligen en bra boendeform. Istället för att du betalar hyra till någon annan, så betalar du av på lånen. Har du blivit skuldfri blir det riktigt billigt. Efterfrågan på bostadsrätter är nästan alltid stor, så du kan lätt sälja dem. Det som också är skönt med en bostadsrätt är att du har en förening som tar hand om själva byggnaden. Om du håller på med idrott, idrottar själv eller är idrottsledare, så tar det mycket tid. Bor du i villa måste du tänka på renoveringar, omläggning av taket och att hålla fasaden snygg på egen hand. Det behöver du inte göra när du bor i bostadsrätt. Du sparar in mycket tid, samtidigt som ditt boende går med vinst i långa loppet.

Tid till idrotten

Att hålla på med idrott tar tid. Det ger oerhört mycket, både socialt och fysiskt. Det är viktigt att idrottsföreningarna i landet blommor. Utan idrottsföreningar försämras folkhälsan mycket. När du deltar i en idrottsförening, både som idrottare och som ledare, blir du en förebild och positiv kraft för andra människor att börja ta hand om sin hälsa. Förutom att det naturligtvis är roligt att idrotta. Få röra på sig, träna och tävla.

För många är idrotten inte bara en möjlighet att träna och ta hand om den fysiska hälsan, utan det ger också mycket ur ett social perspektiv. För att må bra behöver vi vara delaktiga i ett socialt sammanhang, känna människor och få driva projekt tillsammans. Det är en orsak till att så många gärna är med i idrottsföreningar. Möjligheten att få arbeta tillsammans, skapa mål och sedan uppnå målen. Det är som att vinna en cup eller bygga ut idrottsklubbens kafeteria.

Idrott