Idrottsinitiativ för nyanlända

De flesta håller nog med om att idrottsföreningar i allmänhet och föreningslivet i synnerhet bidrar med mycket positivt i samhället. Utbudet är stort för både yngre och äldre att hitta fritidsaktiviteter och sysselsättning. I takt med att invandringen till Sverige har ökat har en hel del idrottsföreningar engagerat sig för att inkludera även denna grupp i svensk idrott. Idrott överlag är något som de allra flesta tycker om och utrustningen behöver inte vara dyr. För den som vill investera i bekväm utrustning kan det vara smart att besöka Zmarta.se.

 

Mångfald och mening

Många idrottsföreningar runt om i landet har i gemenskapens anda startat grupper för både asylsökande och invandrare. Idrotten och föreningslivet blomstrar när mångfalden ges både möjlighet och utrymme. Idrotten kan erbjuda en väg in i samhället samt motverka utanförskap och isolering. Dessutom får de nyanlända något att se fram emot och vardagen fylls med struktur, mål och mening.

Möten och samarbete

I Skåne pågår ett samarbete mellan forskare på Malmö Högskola och Skånes idrottsföreningar för att ta fram en möjlig metod för hur de olika föreningarna ska möta både asylsökande och nyanlända. Projektet arbetar med en hemsida som kallas Sport Open, där föreningar kan utbyta råd, tips och idéer. Tanken är att resultatet ska gagna både idrotten och samhället genom att bli såväl långvarigt som inkluderande.

Utrymme och förståelse

Idrottsföreningar runt om i landet står inför samma utmaningar och ambitionsnivån är hög. Det handlar inte bara om ömsesidiga möten och ömsesidig förståelse genom särskilda grupper för nyanlända, utan de behöver också öppna upp den ordinarie verksamheten så att en faktisk mötesplats uppstår. Idrotten i stort är ett tacksamt område för människor, oavsett bakgrund, att enas kring ett gemensamt intresse. Att det dessutom är kul att idrotta gör att det blir något att se fram emot.

Stöd från regeringen

Regeringen har de senaste åren satsat en hel del på olika integrationsprojekt med fokus på idrottsrörelsen. Det gensvar som föreningar runt om i landet återger visar att satsningarna upplevs som mycket positiva och särskilt de nyanlända ungdomarna menar att det har betytt mycket att få umgås med andra kring idrott. Känslan av att göra något meningsfullt och att få vara del av ett sammanhang är också något som är djupt mänskligt. Sociala relationer med andra människor är viktigt för den psykiska och fysiska hälsan. Landets idrottsföreningar kan vara den välkomnande bro in i samhället som behövs och ge de positiva erfarenheter som behövs för att alla ska känna sig värdefulla.