Socialt viktigt med idrottsföreningar

Idrottsföreningar är oerhört viktiga för den sociala samhörigheten på en ort. Det är viktigt både för ungdomar och seniorer som själva deltar i idrottsutövningen men även för föräldrar och andra som deltar som publik. Idrotten främjar hälsan genom att den bidrar till vår fysiska aktivitet men de sociala aspekterna är minst lika viktiga. Tack vare idrottsföreningar kommer människor samman och gör något roligt tillsammans. Där får människor tillfälle att öva på samarbete och att bygga upp en lagkänsla. Man lär sig att kompromissa och att tänka på kollektivets bästa framför individens behov.

Ideella krafter är avgörande

De ideella krafterna är oerhört viktiga när det gäller idrottsföreningar. Utan personer som vill ställa upp och hjälpa till på sin fritid skulle det inte finnas många idrottsföreningar. Det finns exempel på när Ideella personer bygger klubbhus, när de ställer upp som tränare och när de är

Cape Town, South Africa

med och skjutsar ungdomar till och från träningar och matchar. Allt detta möjliggör meningsfulla aktiviteter för både barn, ungdomar och seniorer. Tillsammans kan vi skapa något fantastiskt. Det gäller att var och en funderar på vad han kan bidra med och om den faktiskt har lite tid över som går att avsätta till den lokala föreningen.

Byggprojekt som gynnar den lokala idrottsföreningen

Social träning är oerhört viktigt för barn och ungdomar. Men för att den ska bli möjlig i en idrottsförening krävs rätt förutsättningar. De behövs bland annat en idrottsanläggning som är i gott skick. Ideella som vill bidra genom att fräscha upp eller bygg nytt hittar med fördel både verktyg och material billigt på Byggmax.se. Där finns det mesta man kan behöva för att bygga till exempel ett nytt klubbhus, som har nämnts ovan. Men även för andra typer av byggprojekt som gynnar den lokala idrottsföreningen hittar man det mesta i detta byggvaruhus. Idrottsföreningar har inte alltid jättemycket pengar och då är det bra att kunna handla billigt för sådana projekt.