Unga idrottsledare

Den svenska idrottsrörelsen är en folkrörelse som fortfarande till stora delar bärs upp av ideellt arbete. Att det finns människor som ställer upp och engagerar sig för att andra ska kunna vara fysiskt aktiva, ja det är en grundbult i idrotten. Att en hel del av dessa volontärer är ungdomar har också en stor positiv effekt på rörelsen eftersom det garanterar återväxt. Studier visar att ungdomarna själva, förutom för den egna fysiska träningens skull, engagerar sig ideellt för inspiration att utvecklas i sitt idrottsutövande. Tyvärr finns det en baksida av medaljen också. En del vuxna har svårt att ge dessa engagerade barn och ungdomar den respekt de så väl förtjänar, de beter sig illa under träningar och försöker exempelvis undermina unga domare under matcher, något som även media rapporterat om.

Svensk undgomsidrott viktig för integrationen

Idrotten har också en enorm, och kanske ibland underskattad, betydelse för ungdomars med utländsk bakgrund möjlighet att komma in i det svenska samhället. Stjärnexemplet på det är väl Zlatan som med sina enorma framgångar är en stor förebild för ungdomar inte bara i Sverige utan över hela världen. idrotten speglar samhället som vi lever i och det är viktigt att alla blir sedda annars riskerar vi ännu fler marginaliserade grupper i utanförskap. Att bli bekräftad av sin omgivning och att finna ett vettigt sammanhang att verka i är självklart av stor betydelse för alla ungdomar, oavsett socioekonomisk eller etnisk bakgrund. Riksidrottsförbundet har åtagit sig att motverka rasism och rapporter visar att det inte finns stora skillnader mellan invandrarungdomar och den totala ungdomsgruppen – förutom att flickor med utländsk bakgrund är något mindre aktiva än pojkarna, vilket förstås är en utmaning som man måste jobba vidare med även fortsättningsvis.

Viktigt med ledarskapsutbildning

Många idrottsföreningar förstår vikten av att ha unga idrottsledare i organisationen och låter sina engagerade ungdomar gå grundläggande utbidlningar i ledarskap. När man har praktiserat sitt ledarskap en tid kan det vara en god idé att ta nästa steg i sin ledarutbildning och gå en UGL – utveckling av grupp & ledare. Här får man lära sig om hur en grupp fungerar, så kallad gruppdynamik, och förstå sitt eget sätt att kommunicera i grupp. Att se sig själv genom andras ögon helt enkelt. Just vad gäller unga ledare kan det vara extra viktigt att få den kunskap och trygghet som en utbildning faktiskt ger. Inte sällan får de hantera situationer som kan noga så krävande, som exempelvis jobbiga barn och deras föräldrar eller kränkande omdömen om sin egen person. Saker som skulle vara en utmaning även för en vuxen.